Τα Στελέχη μαςΔαβέτη Στέλλα

Daveti Home Brokers Owner

Δαβέτη Στέλλα

Τ: 2310280080
Κ: 6936666510
E: s{tod}daveti{ta}bee-panoramic{tod}gr

Daveti Home Brokers

Διεύθυνση:
Κομνηνών 6
τ.κ. 55236 Πανόραμα

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 039730506000

Τηλέφωνα:
2310280080 - 6936666510

Email:
info{ta}daveti{tod}gr

Χάρτης της έδρας μας